Ak prestane bojovať Rusko, bude koniec vojny!
Ak prestane bojovať Ukrajina, bude koniec Ukrajiny!

NEZLOMNÍ. V tomto slovíčku je zakódované : NEprestaneme bojovať so ZLOM NIkdy! A presne takí sú ľudia, ktorých stretávame na našich cestách. Odhodlaní a nezlomní. Oni bojujú ako vedia, my bojujeme našimi „zbraňami“ – fotoaparátom a perom. Prinášame ich príbehy a cez ne sa snažíme získať pomoc – formou finančných a materiálnych zbierok. Našťastie je u nás ešte stále veľa ľudí, ktorým nie sú cudzie osudy iných a pomáhajú nám v našich aktivitách. Ďakujeme! Bez vás by to nebolo možné.

Momentálne venujeme väčšinu svojho času pomoci nášmu susedovi – Ukrajine. Ruská agresia trvá už viac ako dva roky.

Nekončíme a neskončíme, kým ruskí okupanti neopustia územie Ukrajiny. Pokračujeme v našich zbierkach na podporu nezlomných obyvateľov a obrancov Ukrajiny. Aktuálne môžete podporiť niektorú z našich kampaní:

Po ukrajinských cestách sme najazdili okolo 25 tisíc kilometrov. Sú s tým spojené nemalé náklady. Palivo, servis auta, pneumatiky. Ak nám chcete pomôcť s týmito nákladmi môžete nás pozvať na virtuálny čaj.

Alebo môžete prispieť ľubovoľnou sumou na účet SK81 8360 5207 0042 0682 5081.

Robíme to čo vieme a dokážeme a to čo považujeme za dobré a užitočné!

Jana a Marcel